Tėvystės mokymai

Grupiniai tėvelių apmokymai – „Žaidžiu su savo vaiku“

 Uždaviniai: Tėvelių ir vaikų santykių gerinimas naudojant žaidimus, vaikų emocinės reguliacijos didinimas ir bendras vystymosi skatinimas.

Veikla: Tėvelių apmokymai – 8 užsiėmimų ciklas

Dalyviai: 6-10 tėvelių grupė po 1.5 val. kartą per savaitę.

Tikslinė grupė: pradinių klasių vaikų tėveliai (mamos ir tėčiai).

Siekiama nauda:

  1. Tėvelių psichoedukacija apie vaikų vystymosi ypatumus, vaikų poreikius, ribų brėžimą ir žaismingą auklėjimą.
  2. Žinių apie žaidimų su vaikais svarbą didinimas
  3. Tėvelių žaidimų įgūdžių skatinimas, nes tai prisideda prie vaikų emocinio reguliavimo ir bendro vystymosi didinimo.
  4. Tėvelių ir vaikų prieraišumo ir santykių gerinimas naudojant žaidimus
  5. Daug gerų emocijų ir pozityvaus požiūrio, skatinančio žaismingą ir ramią tėvystę
  6. Tėvams galimybė pasirūpinti savimi, pasidalinti rūpesčiais, pasikrauti teigiamų emocijų ir sugrįžti į šeimą ramesniems, linksmesniems ir turtingesniems žiniomis, taigi labiau pasiruošusiems efektyviai auklėti ir skirti vaikams savo dėmesio.
  7. Smurto ir neefektyvaus auklėjimo prevencija.

Naujausi smegenų tyrimai patvirtina, kad žaidimas ir žaismingumas vaikams yra būtina mokymosi ir bendro vystymosi sąlyga. Vaikai, kurių simbolinio žaidimo įgūdžiai yra gerai išvystyti, pasižymi aukštesniais kognityvinės ir emocinės   sferos sugebėjimais. Jie demonstruoja turtingus kalbinius sugebėjimus, fantaziją, kūrybiškumą, sėkmingą problemų sprendimą, efektyvesnę emocijų išraišką, labiau išvystytą savireguliaciją, sugebėjimą integruoti emocijas kartu su pažintiniais gebėjimais, turi puikius bendravimo ir empatijos sugebėjimus.

Tėveliai pasinaudodami žaidimais su vaikais gali prisidėti prie vaikų vystymosi skatinimo, pagerinti santykius su vaikais, išmokyti juos geresnės emocinės reguliacijos, ribų ir tai daryti smagiai, patys patirdami daug džiaugsmo ir malonumo žaidžiant. Paprastai žaidimų amžius yra ikimokyklinis amžius, tačiau ir pradėjus eiti į mokyklą, vaikams dar ilgai išlieka žaidimų poreikis, ypač ryšio su tėvais palaikymo formoje. Tai ypač aktualu pirmoje klasėje, nes tai pereinamasis laikotarpis, kurio metu daug kas būna nauja ir tėvams, ir vaikams. Jie visi patiria daugiau stresų, dėl naujų ir didesnių mokyklinių reikalavimų. Tame mokyklinės adaptacijos šurmulyje neretai būna daug įtampos ir nesutarimų dėl naujų įgūdžių įtvirtinimo ir lavinimo (mokyklinė tvarka, namų darbai ir kt.). Akivaizdu, kad šį laikotarpį ypač svarbu būtų palaikyti tiek tėvelius, tiek ir vaikus suteikiant jiems malonią ir ypač naudingą alternatyvą – žaidimus kartu. Be to, dauguma tėvelių neturi pakankamai žinių apie žaidimų kartu su vaikais svarbą jų vystymuisi ir žymiai labiau akcentuoja lavinimo žaidimus. Tėveliai dažnai pamiršta, kad žaidime svarbiausia yra ryšys tarp žaidžiančiųjų ir teigiamos emocijos, o ne akivaizdus produktas. O kai kuriems tėveliams apskritai sunku suprasti žaidimo svarbą ir jo poveikį vaikų vystymui arba jie gali nežinoti kaip žaisti su savo vaikais.

Tėveliai išmokę tinkamai žaisti su savo vaikais, kad būtų geras balansas tarp lavinimo ir tiesiog smagių žaidimų ryšiui sukurti, gali efektyviau auklėti, praktiškai mokyti vaikus savireguliacijos, ribų ir nusiraminimo būdų. Tokiu smagiu būdu praturtindami ir save ir savo vaikus.

Grupės rengiamos tik tam tikru metu ir yra skelbiamos atskirai.