Kainos

Paslaugos yra mokamos pagal sutartinę kainą, kuri yra mokama bankiniu pavedimu arba grynais. Mokestis yra vienodas visoms sesijoms – apžvalginėms ir terapinėms.

Konsultacijų laikas dažniausiai trunka 45-60 min.

Paslaugų kainos derinamos individualiai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Pagal kontraktą reikia susimokėti už praleistas konsultacijas, užsiėmimus arba pasirinkti naudoti atostogų laiką.