Narystė

Esu registruota narė:
* EuroPsy – tai europinis psichologų kvalifikacinis standartas, suteikiamas psichologams, kurie atitinka tam tikrus išsilavinimo ir profesinius reikalavimus. Mano EuroPsy sertifikatu pripažįstama, kad esu kompetentinga sveikatos psichologijos srityje.

* Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) – tai visuomeninė organizacija, vienijanti beveik 600 psichologų, dirbančių įvairiose psichologijos srityse. Tai didžiausia Lietuvoje psichologus vienijanti visuomeninė organizacija, kuri aktyviai skatina ir koordinuoja profesionalios psichologinės pagalbos plėtrą, skatina psichologų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą, koordinuoja psichologinės diagnostikos metodikų parengimą, standartizavimą, aprobavimą ir platinimą bei formuoja profesionalios psichologijos sampratą visuomenėje.

*Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija (LHPA) – tai psichologų asociacija, burianti Lietuvos humanistinės terapinės krypties psichologus.


* Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija (LVŠTA). Ši asociacija vienija specialistus, dirbančius su vaikais ir šeimomis psichinės ir psichologinės sveikatos srityse. Siekiame dalintis patirtimi, žiniomis, kurti sąlygas kvalifikacijos kėlimui, tobulinimuisi.

“Airių žaidimo terapijos ir psichoterapijos asociacija“ / Irish Association for Play Therapy and Psychotherapy (MIAPTP)  – tai asociacija skirta žaidimo terapeutams ir psichoterapeutams, kurie siekia profesonalios specializacijos šioje srityje Airijoje. Asociacijos tikslas yra skatinti ir palaikyti kvalifikacinius standartus specialistams, dirbantiems žaidimo terapijos ir psichoterapijos srityje. Norint tapti pilnateisu nariu reikia atitikti airiškus ir europinis psichoterapeutų reikalavimus. Aš esu šios asociacijos pilnateisė narė ir psichoterapeutė.

“Airių Humanistinės ir Integralios Psichoterapijos asociacija” / Irish Association of Humanistic and Integrative Psychotherapy (IAHIP) – profesinius kvalifikacinius standartus patvirtinanti airių psichoterapeutų asociacija, vienijanti humanistinės pakraipos specialistus.

“Didžiosios Britanijos, Airijos ir Europos Psichologų Apsaugos Bendruomenė” / The Psychologists Protection Society (PPS), kuri padeda savo nariams, kai kyla profesiniai skundai ar kitokie draudiminiai klausimai.

Lietuvos EMDR asociacija

Lietuvos Traumų Psichologijos asociacija  https://traumupsichologija.lt/

Charter Member of International Consortium of Play Therapy Associations

https://www.ic-pta.com/