10-17 metų vaikams ir paaugliams

Ko tikėtis?

LABAS, aš esu psichologė-psichoterapeutė. Aš padedu vaikams, jaunuoliams ir suaugusiesiems, kai jų sunkumai, taip vadinamos “PROBLEMOS”, pasidaro tokios didelės, kad jau nebežinai, ką su jomis daryti.
Mane vadina žaidimo psichologe, nes mano kabinetas pilnas žaislų ir aš mielai žaidžiu su savo klientais. Tačiau tai nereiškia, kad ir tau būtinai reikės žaisti. Žinau, kad dideliems vaikams ir jaunuoliams jau nebesinori žaislų ir kitokių vaikiškų dalykų. Tau tereikia ateiti ir galėsi pats/pati nuspręsti kaip norėtum praleisti tau skirtą konsultacijų laiką.
Gali pasirinkti kalbėtis, gali pasirinkti piešti ar lipdyti iš molio arba parodyti, kaip tu jautiesi per pasakojimą smėlyje. Man svarbu, kad tu sutiktum ateiti savanoriškai, ne tik tėvų spaudžiamas.
Dar man svarbu, kad atėjęs,-usi pas mane jaustumeisi pakankamai patogiai ir saugiai, todėl mielai išklausysiu tavo mintis, kaip tai padaryti.

Psichologo-psichoterapeuto darbas

Dar prieš tau nusprendžiant pas mane lankytis, noriu, kad tiksliai ir aiškiai suprastum, ką tai reiškia.

Labai daug žmonių ateidami pas psichologą pirmą kartą jaudinasi ar net nerimauja. Tai įprasta ir normalu, ypač kai tiksliai nežinai kur eini ir ką darysi. Vieni žmonės galvoja, kad psichologas tai žmogus, kuris gali tave kiaurai permatyti ir ištyrinėti po gabaliuką. Kiti, mano, kad nieko naujo jis čia nepasakys, nes aš jau daug įvairių nuomonių girdėjau. Treti tiki, kad psichologas yra visagalis ir lyg koks ekstrasensas iškart nuims visą skausmą, sunkumus ir nieko daugiau nebereikės daryti. Žodžiu, yra visokiausių mitų ir klaidingų įsitikinimų.

Iš tikrųjų mano darbas yra susidraugauti su tavimi ir padėti tau pačiam/pačiai surasti visus sprendimus ir išeitis iš problemų, daugiau pažinti save bei pagelbėti, išbūti kartu jausmuose, kurie lydi, o kartais komplikuoja ir apsunkina. Mano darbas kartu su tavimi surasti viltį, tikėjimą gyvenimu, savimi, pasauliu, santykiais ir nuolat stiprinti, kad vilties bei tikėjimo šviečianti žvaigždė neužgestų susidūrusi su gyvenimo sunkumais.

Aš taip pat esu žmogus, aš galiu klysti ir tavęs nesuprasti, bet aš labai džiaugsiuosi, jei man tai pasakysi. Tada mes abu drauge galėsime ieškoti išeičių ir naujų sprendimų. Dar mano darbo dalis yra saugoti konfidencialumą.

Konfidencialumas

Tai reiškia, kad kas vyksta mano kabinete konsultacijų metu yra paslaptis ir aš niekam negaliu to pasakoti. Išskyrus kelias išimtis, kurias noriu, kad žinotum.

Konfidiencialumo nėra laikomasi, kai:
  • Tu papasakoji, jog planuoji rimtai sau pakenkti, žalotis ar net nusižudyti ir aš tikiu, kad tavo ketinimai rimti, tu turi priemonių ir galimybių juos įgyvendinti artimiausioje ateityje. Tai labai pavojinga, todėl aš privalėsiu informuoti tavo tėvus ar globėjus, nes turiu apsaugoti tave nuo žalojimosi.
  • Tu papasakoji man, kad turi planą stipriai sužaloti ar net nužudyti kitą asmenį, kurį galima identifikuoti. Aš tikiu, kad tavo ketinimai rimti, tu turi priemonių ir galimybių juos įgyvendinti artimiausioje ateityje. Šiuo atveju aš turėsiu informuoti tavo tėvus ar globėjus ir patį žmogų, kurį ketini sužaloti.
  • Tu darai ką nors, kas gali sukelti rimtą žalą tau ar kam nors kitam, net, jei neturi ketimų nieko sužeisti. Šiuo atveju aš turėsiu nuspręsti ar turiu apie tai pranešti tavo tėvams ar globėjams, remdamasi savo profesinėmis žiniomis.
  • Tu pasisakai, kad prieš tave smurtaujama fiziškai (pvz., tave muša) ar emociškai (pvz., tyčiojasi), ar tave kas nors seksualiai išnaudoja, arba tai pasikartojančiai vyko praeityje. Pagal LR įstatymus aš privalau pranešti tokius atvejus vaikų teisių apsaugos darbuotojams, o kartais net policijos pareigūnams.
  • Tu dalyvauji teisminiame procese ir teismas pareikalauja informacijos apie tavo psichologinį konsultavimąsi ar psichoterapiją. Jei taip nutiktų, aš neatskleisiu konfidencialios informacijos be tavo raštiško sutikimo, nebent teismas pareikalautų oficialiai. Aš padarysiu viską kas įmanoma teisės sistemos ribose, kad apsaugočiau tavo konfidencialumą. Ir net jei teismas mane oficialiai įpareigotų atskleisti konfidencialią informaciją, aš būtinai tau pranešiu iš anksto.

Pokalbiai su tavo tėvais ar globėjais

Kai konsultuoju vaiką ar paauglį, visada dirbu kartu su šeima. Tai reiškia, kad šalia konsultacijų su tavimi aš kartkartėmis susitiksiu su tavo tėvais ar globėjais. Prieš pradėdama terapiją aš susitiksiu vien tik su tavo tėvais/globėjais atskirai nuo tavęs, tam kad surinkčiau kuo daugiau informacijos apie tavo dabartinę būseną, šeimos situaciją, vystymąsi, socialinius-psichologinius ir kitokius ypatumus. Po to mes pradėsime terapiją, o maždaug po 6-7 tavo susitikimų aš suplanuosiu apžvalgines sesijas su tavo tėvais. Labai svarbu, kad tavo tėvai žinotų kas vyksta tavo gyvenime ir kaip mums sekasi, kaip jie gali prisidėti prie tavo terapijos. Aš paskatinsiu tave pasipasakoti savo tėvams/globėjams ir jei prireiks padėsiu tau surasti geriausius būdus, kaip tai padaryti. Apžvalginių sesijų su tėvais/globėjais metu informacija gali būti pasidalinta su tavo tėvais/globėjais. Tačiau dėl konfidencialumo čia bus pasidalinta tik terapijoje vyraujančiomis temomis, o ne konkrečiu jų turiniu. Be to, mes iš anksto galėsime pasikalbėti kiek ir kokią informaciją tu nori, kad aš pasakyčiau tavo tėvams, o kas turėtų likti tik tarp mūsų. Taigi išskyrus išimtinius atvejus paminėtus anksčiau, aš tavo tėvams ar globėjams nepapasakosiu nieko konkretaus ar tikslaus. Tai reiškia, kad aš nepapasakosiu ir apie tavo elgesį, kuriam tavo tėvai nepritartų ar dėl kurio nuliūstų, jei šis elgesys nesukelia rimtos žalos. Tačiau, jei tavo rizikingas elgesys pasidarytų dažnesnis ir intensyvesnis, tada aš turėsiu nuspręsti ar nekeli rimtos žalos šitaip elgdamasis. Jei aš nuspręsčiau, kad tu keli sau ar kitiems pavojų aš perduočiau šią informaciją tavo tėvams ar globėjams.

Pavyzdys: Jei tu man papasakoji, kad vartojai alkoholį keliuose vakarėliuose, aš išlaikysiu šią infomaciją paslaptyje. Jei tu man papasakosi, kad gėrei ir vairavai arba, kad buvai keleivis automobilyje, kurį vairavo girtas vairuotojas, aš neslėpsiu šios informacijos nuo tavo tėvų/globėjų. Jei tu man pasakysi arba aš suprasiu, remdamasi tuo, ką man papasakojai, kad esi priklausomas nuo alkoholio, ši informacija neliks konfidenciali.

Pavyzdys: jei tu man papasakoji, kad saugiai mylėjaisi su savo vaikinu ar mergina, aš išsaugosiu šią informaciją paslaptyje. Jei tu man papasakosi, kad kelis kartus iš eilės turėjai nesaugių seksualinių santykių su mažai pažįstamais žmonėmis arba nesaugosiose situacijose, šia informacija bus pasidalinta su tavo tėvais/globėjais.

Pokalbiai su kitais suaugusiais

Mokykla. Aš neatskleisiu jokios informacijos tavo mokyklai, išskyrus tuos atvejus, kai tu ir tavo tėvai/globėjai duosite tam raštišką leidimą. Kartais gali būti naudinga sukontaktuoti su mokykla, kad sužinočiau kaip tau ten sekasi, pasitarčiau su mokytoja ar mokyklos psichologe, kaip visi kartu geriau galime tau padėti. Visais panašiais atvejais aš iš pradžių pasitarsiu su tavimi ir paprašysiu tavo raštiško leidimo.

Gydytojai. Kartais tavo gydytojas ir aš turėsime veikti išvien, pvz.: jei tau bus paskirtas kompleksinis gydymas medikamentus derinant su psichologiniu konsultavimu. Žinoma, kad galėčiau pasidalinti informacija su tavo gydančiu daktaru man reikės tavo ir tavo tėvų raštiško sutikimo iš anksto.